Ανακατασκευές

Αναλαμβάνουμε την ανακατασκευή κτιρίων και διαμερισμάτων.

Ανακατασκευές
  • Διαθέτουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για όλα τα στάδια περάτωσης του έργου.
  • Σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες μας επιλέγετε το βέλτιστο και εμείς αναλαμβάνουμε το υπόλοιπο έργο μέχρι το τέλος.
  • Τα συνεργεία έχουν πολυετή εμπειρία και είναι εξειδικευμένα σε εργασίες ανακατασκευής.
  • Δυνατότητες ενίσχυσης παλαιών οικοδομών, με σύγχρονες λύσεις από τους δομοστατικούς μας.